Lijst met vragen verstuurd naar Sanoma

Zoals Roberto in een reactie al meldde hebben we de lijst gecompleteerd en doorgestuurd naar Leonard Bukenya. Dit is de lijst:

De vragen:

Eerst enkele fundamentele vragen:
A: Weblog.nl:
1- Hoe ziet Sanoma de toekomst van weblog.nl?
2- Aan welk verdienmodel wordt gedacht, wil Sanoma nog investeringen doen of weblog afstoten?
3- Is er een budget voor technische verbeteringen
4- Hoe wil Sanoma het auteursrecht op de blogs invullen? (Zie H2)
5- Kan een organisatie als OBA de beschikking krijgen over de ‘typePad backup’, om zelf een (beter) conversietool te schrijven? Zo ja – onder welke voorwaarden, zo nee – waarom niet?
6- Dezelfde vragen gelden voor de ‘VKblog backup’.

B. Betreffende de status van de migratie:
1- Wat is de status op het moment??
2- Hoeveel mensen werken er bij Sanoma aan de oplossingen? Is er nog een contract met W3Edge.com en/of Joost v/d Valk (Yoast.com)?
3- Hoe lang gaat dit nog duren en wat is het beoogde eindresultaat?
4- Is het mogelijk een duidelijke afwerklijst op weblog.nl te zetten met de status van die lijst? Zoals: – Alle blogs overzetten, – alle dubbele berichten verwijderen en in de juiste categorie plaatsen.
5- Ook erg belangrijk: wanneer draaien de servers op volle sterkte? (Is nog altijd zeer traag, vooral in het beheer tot 10x trager dan WordPress.com)

C. Betreffende de vorderingen van de migratie:
1- Wanneer komt alle media toegankelijk in de mediamap? (Oude foto’s kunnen nog niet worden verwijderd.)
2- Wanneer zijn alle foto’s op de blogs weer zichtbaar?
3- Wanneer wordt de exportmogelijkheid teruggeplaatst? (anders: wij eisen dat deze zsm terugkomt, men moet de vrijheid te hebben te verhuizen naar een andere aanbieder)
4- Wanneer worden alle interne links aangepast?
5- Wanneer worden de diacritische fouten eruit gehaald?

D: Hoe wordt weblog.nl als de migratie voltooid is?
1- Komt er meer functionaliteit? Aangezien het huidige niet veel meer is (of zelfs minder) dan de gratis WordPress.com.
2- Komen er meer thema’s?
3- Komt er meer webruimte? Want die is wel erg minimaal.
4- Hoe zit het met de reclame? Die komt te pas en vooral te onpas onder logjes te staan en doen afbreuk aan het logje zelf.

E: Volkskrantbloggers:
1- Wanneer kunnen VKbloggers eindelijk hun oude VKblog naar weblog overzetten?
2- Zie vragen onder A.

F: Klantenservice:
1- Hoe zit het met de klantenservice van weblog/Sanoma. Wie nu een vraag stelt moet een ticket aanmaken, vervolgens krijg je een bericht dat het even kan duren want tussen kerst en nieuwjaar is het erg druk!! (het is inmiddels 24 januari). IS er nog een klantenservice?? En zou het mogelijk zijn een professionele klantenservice aan te stellen, zowel op het gebied van de techniek als op het gebied van service en klantgerichtheid?

G: Financiën:
1- Er zijn mensen die al maanden moeten ‘bedelen’ om hun geld terug te krijgen. Coen speelde deze vragen door naar de financiële afdeling, maar de mensen kregen weer niets te horen.
2- Hoe zit het met de compensatie voor het maandenlange kwijt zijn van de weblogs, verloren studie en les-materiaal (of ontoegankelijk geraakt), en emotionele schade?

H: Algemeen:
1- Wat is de meerwaarde van weblog.nl onder WordPress boven WordPress.com? Waarom zou iemand liever bij weblog bloggen dan bij WordPress.com?
2- Onderaan de weblogs staat het linkje ´copyright´ met onder andere deze tekst: De (auteurs-) rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Sanoma Digital en/of haar licentiegevers. Als ik dit goed lees, is Sanoma opeens eigenaar geworden van de inhoud/foto’s van onze blogs.

Deze vragen zijn vrijdag, 27 januari naar Leonard Bukenya gestuurd en ik ontving een bericht terug waarin hij aangaf er direct mee aan de slag te zullen gaan. De prioriteit ligt hoog. Omdat er specialistische vragen zijn waar directie en mensen van communicatie zich over moeten buigen kan het iets langer duren dan zij zouden willen.

Dit geeft goede hoop dat binnen afzienbare tijd de vele prangende vragen eindelijk beantwoord worden en wij weten waar wij aan toe zijn met onze blogs. Blijven we/gaan we terug naar weblog.nl of vertrekken/blijven we bij WordPress.com, Blogspot etc.? Dat is in feite de vraag waar het om gaat. Blijven we bij weblog.nl dan zal toch een groot deel van het verloren vertrouwen teruggewonnen moeten worden. Vertrekken we, dan willen we onze oude blogs ter beschikking hebben om te kunnen exporteren en de grafische bestanden te kunnen linken vanuit het weblog.nl blog.

Margo – Uitwijkpost

UPDATE: 30 januari.

Leonard Bukenya, namens Sanoma, geeft aan dat zij de hoop hebben eind deze week alle antwoorden op de vragen uit de lijst te hebben geformuleerd. Aangezien het belangrijk is dat de antwoorden ook gedragen worden door de directie duurt het iets langer.

Dat wil zeggen, de antwoorden formuleren is snel gebeurd, de directie moet daar mee instemmen. Dat spreekt voor zich, de directie is eindverantwoordelijk.

UPDATE: 4 februari:

Leonard Bukenya van Sanoma, heeft gemeld dat hij de vragen met de directie heeft doorgenomen. Ze willen graag met een paar webloggers samenzitten om de vragen en antwoorden door te nemen en eventuele daarbij opkomende vervolgvragen ook direct te kunnen beantwoorden. Daarna kunnen zij worden gepubliceerd. Op dit moment kijken wij wie op korte termijn kan en wanneer dit zal plaatsvinden. Ik hou jullie op de hoogte.

UPDATE: 13 februari:

Zie post Oproep van 13 februari. We wachten enkele dagen af of zich nog mensen melden die graag bij de eerste meeting met Sanoma aanwezig wil zijn. Daarna zal er een datum geprikt worden.

Advertenties

Nieuwe update van Leonard

Medewerker
plaatst dit op Jan 25 09:26

Beste Weblog gebruikers,

Dit weekend zijn we begonnen met het importeren van de foto- en filmbestanden die misten op een deel van de blogs.

Dit proces loopt tot nu toe voorspoedig en inmiddels zijn 44% van de bestanden geïmporteerd. Morgen kunnen we een steekproef nemen om te controleren of de afbeeldingen gekoppeld zijn aan het juiste blog en of ze juist getoond worden. Als dat het geval is kunnen we een planning maken die we, zodra die definitief is, met jullie zullen delen.

We hebben inmiddels een aantal reacties ontvangen van gebruikers die aangeven dat de afbeeldingen die misten op hun blog weer zichtbaar zijn. Deze eerste reacties geven vertrouwen dat de import van de bestanden tot nu toe goed verloopt.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Leonard Bukenya

Vragen aan Sanoma

Naar aanleiding van de voorgaande berichten lijkt het mij goed eerst eens te inventariseren wat wij als bloggers willen.

Het is wat mij betreft heel simpel: wij willen dat onze blogs weer functioneel zijn. En nou hoef ik niet te gaan opsommen hoe, want ze waren functioneel en zo willen we dat terug. De overstap naar WordPress vereist enige aanpassing van de aankleding van de weblogs, maar verder moet het worden zoals het was. Geen irritante reclame en een fatsoenlijke klantenservice.

En wij willen antwoorden op onze vragen.

Al in een heel vroeg stadium van de migratie, toen het nog slechts enkele dagen langer duurde dan was beloofd, stelde ik de vraag op het forum: Wat is de meerwaarde van Wordress onder weblog boven WordPress.com? Waarom zou iemand niet gewoon bij WordPress.com gaan bloggen? Een in mijn ogen voor de hand liggende en serieuze vraag waar ik een serieus antwoord op verwachtte. Ik kreeg een onbeschoft, niet ter zake doend en dom antwoord van Melody. De vraag is wat mij betreft nog steeds niet beantwoord. Dit weblog werkt met WordPress.com en het gaat van een leien dakje. Ik zie ook geen reclame. Geen problemen.

Velen zijn inmiddels overgestapt naar WordPress.com, Blogspot, enzovoort, of eigen domein en ik denk niet dat zij nog enige reden hebben terug te keren naar weblog. Al was het maar omdat er totaal geen vertrouwen meer is in de ploeg die de afgelopen maanden twee dingen duidelijk heeft gemaakt: ze hebben een puinhoop van de migratie gemaakt en ze hebben mensen in dienst die niet kunnen communiceren en/of dat niet nodig vinden, klanten schofferen en daarmee duidelijk maken dat de klant de pot op kan. Het verhaal van Clara Legêne maakt dat pijnlijk duidelijk.

De mensen die zijn overgestapt naar een andere aanbieder of onder eigen domein zijn gaan verder bloggen hebben de inhoud van hun blogs in het nieuwe geïmporteerd. Grafische bestanden zoals foto’s worden op het nieuwe blog nog steeds doorgelinkt vanuit het oude. Dus ook de mensen die niet meer bij weblog wensen te bloggen willen dat de oude blogs online blijven staan inclusief alle bestanden.

Als er ook maar iets niet mogelijk is, omdat weblog dingen kwijt is of welke reden ook, denk ik dat Sanoma/Weblog daar eerst duidelijkheid over moet geven. Tot nu toe kregen we vage verhalen waar niemand iets mee kon. De bloggers zelf hebben al talloze malen via alle mogelijke kanalen, via de Klaagmuur op weblog zelf (waar al snel de stekker werd uitgetrokken) en de eigen topic Klagen Mag (waar niet meer naar omgekeken wordt), via eigen weblogs, bij Jeroen Mirck, hier op de Uitwijkpost, overal hebben ze hun woord gedaan, Weblog/Sanoma weet precies wat er aan schort en zo niet kunnen ze dat allemaal nog eens overlezen.

Dus even recapituleren: Sanoma/Weblog moet duidelijk aangeven hoe de situatie nu is en hoe die maximaal kan worden, en aan de hand van die informatie kunnen we verder praten.

De bal ligt wat mij betreft bij Sanoma. Wij willen wel even helpen en hebben alvast de volgende vragen waarop wij een openbaar antwoord willen:

 1. Denkt Sanoma dat ze klaar zijn en alleen nog her en der bij hoeven te werken?
 2. Hoeveel mensen werken er bij Sanoma aan de oplossingen? Is er nog een contract met W3Edge.com en/of Joost v/d Valk (Yoast.com)?
 3. Hoe lang gaat dit nog duren en wat is het beoogde resultaat?
 4. Is het niet beter een duidelijke afwerklijst op weblog.nl te zetten met de status van die lijst?
 5. Zoals: – Alle blogs overzetten, – alle dubbele berichten verwijderen en in de juiste categorie plaatsen.
 6. Wanneer komt alle media toegankelijk in de mediamap? (Je kan nog steeds niet oude foto’s weghalen.)
 7. Wanneer wordt de exportmogelijkheid teruggeplaatst? (anders: wij eisen dat deze zsm terugkomt)
 8. Wanneer worden alle interne links aangepast?
 9. Wanneer worden de diacritische fouten eruit gehaald?
 10. Komen er meer thema’s?
 11. Komt er meer webruimte? Want die is wel erg minimaal.
 12. Komt er meer functionaliteit? Aangezien het huidige niet veel meer is dan de gratis WordPress.com.
 13. Ook erg belangrijk: wanneer draaien de servers op volle sterkte? (Is nog altijd apetraag vooral in het beheer tot 10x trager dan WordPress.com)
 14. Wanneer kunnen VKbloggers eindelijk hun oude VKblog naar weblog overzetten?
 15. Hoe zit het met de klantenservice van weblog/Sanoma. Wie nu een vraag stelt moet een ticket aanmaken, vervolgens krijg je een bericht dat het even kan duren want tussen kerst en nieuwjaar is het erg druk!! (het is inmiddels 24 januari). IS er nog een klantenservice??
 16. Wanneer zijn alle foto’s op mijn blog weer beschikbaar?
 17. Er zijn mensen die al maanden moeten ‘bedelen’ om hun geld terug te krijgen. Coen speelde deze vragen door naar de financiële afdeling, maar de mensen kregen weer niets te horen.
 18. Wat is de meerwaarde van weblog.nl onder WordPress boven WordPress.com? Waarom zou iemand liever bij weblog bloggen dan bij WordPress.com?
Sanoma, de bal ligt bij u.

Uitwijkpost – Margo en Ximaar

UPDATE: 20 januari:
Sanoma, bij monde van Leonard Bukenya, heeft toegezegd de vragen van webloggers te zullen beantwoorden voordat ze met een aantal bloggers gaan samenzitten. Om een volledige lijst te hebben van alle vragen verzoek ik iedereen die de lijst hierboven niet compleet vindt zijn vraag in een reactie te plaatsen. Als de vraag nog niet in de lijst staat en relevant is voor meer mensen, wordt deze toegevoegd. De vragenlijst wordt dan binnen enkele dagen doorgestuurd naar Leonard. Stel je vraag dus!

UPDATE: 29 januari:

De vragen zijn verzameld, geformuleerd en doorgestuurd. Zie stukje hoger voor de verzonden vragen.

Reactie van Sanoma op klachten van webloggers

Onderstaand bericht werd vandaag naar het e-mailadres van de Uitwijkpost gestuurd.

Geachte mensen van de uitwijkpost,

Op het blog van Jeroen Mirck hebben wij gezien dat jullie actief zijn in het verenigen van weblog gebruikers om een dialoog met Sanoma aan te gaan over de migratie van web-log.nl. Wij hebben met veel gebruikers individueel contact gehad en communiceren veel via onze eigen kanalen. Helaas is er nog erg veel onvrede onder de gebruikers welke duidelijk verwoord wordt op het blog van Jeroen Mirck.

Wij willen daarom graag op korte termijn met een vertegenwoordiging van de gedupeerde weblog gebruikers om de tafel zitten om te bespreken hoe wij het beste verder kunnen. Ik begreep dat de gebruikers Ingrid en Roberto dit initiatief hebben gestart; ik heb echter geen contact informatie van hen om ze direct te benaderen. Via deze weg zou ik graag willen vragen of iemand van jullie contact met mij op wil nemen om een afspraak te maken. Vanuit Sanoma willen we graag met een delegatie van maximaal vijf gebruikers om de tafel zitten om het gesprek aan te gaan.

Jullie kunnen mij bereiken op dit email adres op per telefoon op: xxxx (Via uitwijkpost at gmail.com op te vragen)

Met vriendelijke groet,

Leonard Bukenya

Business unit manager user generated content & social

Sanoma Media Netherlands B.V. – Onderdeel Sanoma Media Netherlands Group

Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam | Postbus 76771, 1070 KB Amsterdam, Nederland

Tel xxx Mob xxxx

xxxx (mailadres op verzoek van LB verwijderd) /a> | www.sanomamedia.nl | twitter.com/sanomamediaNL

KvK nr. 17.11.11.21 Amsterdam

De informatie uit dit bericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is mogelijk dat dit bericht vertrouwelijke informatie bevat of informatie die beschermd is door auteursrechten. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Sanoma Media Netherlands B.V. kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Ik heb hierop als volgt gereageerd:

Beste Leonard,
Bedankt voor je reactie op de vele tekenen van onvrede over de gang van zaken bij de mislukte migratie.
Ik zet de tekst op de Uitwijkpost zodat iedereen ervan op de hoogte is en zich kan beraden of hij of zij met jullie rond de tafel wil gaan zitten.
Ik vind het fijn dat er eindelijk weer eens gereageerd wordt, maar ik denk dat jullie beter openlijk kunnen aangeven wat er precies aan de hand is en dus openheid van zaken geven. Het is namelijk wel duidelijk wat de (voormalig) web-loggers willen: hun oude weblog in oorspronkelijke vorm terug. En dat er fatsoenlijk, eerlijk en voldoende frequent wordt gecommuniceerd, zowel met de individuele klagers persoonlijk als met de groep als geheel via de media. Niets meer en niets minder. Als dat niet mogelijk is moet dat ook openbaar worden gemaakt.
Vriendelijke groet,
Margo Knegjes (initiatiefneemster van de Uitwijkpost)
Dit is mijn reactie, en dus mijn mening.
Ik zou graag zien dat de mensen die graag met Leonard Bukenya om de tafel willen gaan zitten dat aan hem doorgeven. Ik hoop wel dat er mensen zijn die daar tijd en energie in willen steken, want alleen via de media klagen heeft geen nut.
Het telefoonnummer van Leonard heb ik maar even door kruisjes vervangen om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. Wie contact met hem wil opnemen stuurt mij via het e-mailadres van Uitwijkpost een berichtje en ik stuur het mobiele nummer door.

Update:
Ik ontving een reactie per e-mail van Leonard, hij verzocht mij het e-mailadres te verwijderen. Dat heb ik gedaan. Alle contacten lopen nu via Uitwijkpost. dus wil je contact met Leonard Bukenya, mail dit aan mij. Aan Leonard Bukenya zou ik willen vragen alvast wat huiswerk te doen met het lezen van dit weblog en de vele reacties van boze en verdrietige voormalig web-loggers.

Margo

Handtekeningenactie gedupeerden van @webstreepjelog

Zie het stuk van Roberto hieronder.

Het lijkt me in ieder geval handig om handtekeningen te verzamelen.

Zet in een commentaar je naam, en je web-log (s) (voormalig) alsook je e-mailadres. Er zullen er wel een aantal in de spamfilter blijven hangen, die vis ik er dan zsm uit.


Onder deze post svp uitsluitend reageren als je de actie steunt en een handtekening plaatst. Klachtoffers kunnen hier hun hart luchten. Opmerkingen die niet steunbetuigend zijn kunnen daar of onder andere berichten geplaatst worden. Hieronder worden ze weggehaald.

Gezamenlijk in actie tegen Sanoma/Weblog?

Beste (gedupeerde) wegbloggers,

Zoals we allemaal weten is de migratie van weg-log inmiddels een drama. Veel (voormalige) web-loggers zijn in meer of mindere mate gedupeerd door alle fouten die er door Sanoma gemaakt zijn, en veel mensen zijn boos omdat de communicatie van Sanoma en haar medewerkers soms ronduit schandalig te noemen was (is). Het blijkt telkens weer dat Sanoma de bloggers niet antwoordt, foutief informeert, of gewoon beledigt.

Is het misschien een idee om niet meer als individu te spreken met Sanoma, maar om te proberen een soort “vereniging van gedupeerde web-loggers” te vormen welke dan als groep de strijd met Sanoma kan aangaan. Er is veel te proberen. Zeker de betalende bloggers hebben recht op schadevergoeding. Er zijn zelfs mensen die het blog gebruikten als cursus materiaal voor hun werk. Deze mensen hebben grote schade opgelopen. Maar ook deze mensen worden als individu niet gehoord.

Ik zou graag willen dat we een “blok” vormen waar Sanoma wel mee moet praten. Een “blok” die ook de publiciteit kan zoeken. In alle openbaarheid en goed geïnformeerd naar buiten treden en dan hopen dat Sanoma wel correct gaat reageren en handelen.

Uiteraard hebben we hiervoor iemand nodig die als woordvoerder kan en wil optreden en we hebben mensen nodig die zich “inschrijven” als gedupeerde, zodat we inderdaad een groep worden. Helaas kan ik dit zelf niet doen. De reden is dat ik in Panamá woon (zie ons nieuwe blog: robendebinpanama.blogspot.com) en het werkt natuurlijk niet dat ik “even” terug naar NL kom om een babbel met Sanoma of de media te hebben.

Vandaar deze oproep: Zijn er mensen die mee willen werken aan dit initiatief?

Ik hoor graag.

Roberto

robendeb

zie ook http://www.jeroenmirck.nl/2011/08/problemen-bij-migratie-van-webstreepjelog-naar-weblog-nl

Klachtoffer-post

Op Uitwijkpost staat op dit moment een soort handtekeningenactie om de zaken bij Sanoma duidelijk en goed te krijgen. Betsie heeft op een paar honderd verschillende uitgeweken weblogs een berichtje geplaatst om die bloggers op de hoogte te brengen. Veel werk en ik had het niet gedaan. Op mijn verschillende weblogs vond ik dit berichtje ook en ik heb ze na lezen weer weggehaald.

Anderen kunnen dit ook.

Als het bij een eenmalig bericht per weblog is, dan ervaar ik dat niet als spammen of wat dan ook. Ik zie zoiets als een ‘ter kennisgave’ en meer niet.

Een aantal bloggers was van deze plakactie echter niet gediend en vervuilde de handtekeningenactie met klachten. Aanvankelijk wilde ik al die klachten verhuizen, maar dat is me echt teveel werk. Ik heb ze met de commentaren weggegooid. Bij deze alleen de namen van de klagers: Aline, Nic, Strand6daagse en Plato.

Mochten zij opnieuw willen klagen dan graag hieronder.

Daarbij wil ik opmerken dat de klacht van langtener Plato wel erg hol is, aangezien hij het plakbericht van Betsie gewoon op zijn weblog laat staan. Kortom boosworden om het boosworden.

UWP/Ximaar