De stand van zaken

Op dit moment wordt er een datum overlegd voor de meeting tussen de delegatie webloggers en de mensen van Sanoma. Die zal naar het er nu uitziet, in de eerste week van maart plaatsvinden.

Verder kreeg ik op mijn vraag naar een update het volgende te horen:

Op dit moment zijn we op 90% van de import van de missende bestanden en daarmee hebben we 98% van de blogs met missende bestanden behandeld. Het is niet zo vlot gegaan als wij hadden gewild maar het eind is in zicht. We zien ontvangen ook steeds meer reacties over blogs die hun bestanden weer terug hebben.

Zodra we alle bestanden terug hebben gezet kunnen we ook goed controleren of er blogs zijn die nog bestanden hebben die niet getoond worden.

Er zit dus beweging in de zaak, maar het verloopt helaas traag. Voor degenen die hun bestanden nog niet terugzien, …. geduld is een schone zaak en die wordt wel op de proef gesteld. Toch zit er niets anders op dan afwachten.

Na de bespreking met Sanoma zullen wij hier zoals al toegezegd verslag uitbrengen,

Advertenties

Oproep

Zoals jullie weten zijn onze vragen doorgestuurd naar Sanoma, en zij wil de antwoorden graag mondeling toelichten en bespreken in een meeting met enkele webloggers. In de posts hieronder lees je daar meer over.

Op dit moment zijn er twee mensen, webloggers, die hierbij aanwezig zullen zijn, Knutselsmurf en Henk. Omdat er nog best een of twee mensen bij kunnen aanschuiven, deze oproep. Wil je ook graag aanwezig zijn bij deze meeting met een delegatie van Sanoma, om de vele vragen door te nemen en de antwoorden te bespreken, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Mail me naar uitwijkpost@gmail dot com.

Het is belangrijk dat we dit afhandelen.

UPDATE 16 febr.: Er heeft zich inmiddels een persoon gemeld, wat het totaal brengt op drie personen. Omdat er mogelijk iemand afvalt doe ik nogmaals een oproep: Wie gaat mee naar het gesprek met Sanoma?

UPDATE  21 febr.:  Er zijn nu vier mensen die binnenkort een gesprek gaan hebben met Sanoma. Dit gesprek gaat waarschijnlijk in de eerste week van maart plaatsvinden.