Antwoorden van Sanoma

De vragenlijst samengesteld door webloggers en/of voormalig webloggers is afgelopen maandag 5 maart tijdens een bijeenkomst bij Sanoma in Amsterdam besproken.

Hierbij de vragen nogmaals, nu met de door Sanoma gegeven antwoorden.

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, stel deze dan in een reactie.

A. Weblog.nl:

1. Hoe ziet Sanoma Media de toekomst van Weblog.nl?

Sanoma Media ziet een toekomst voor Weblog.nl als een community van bloggers. We willen meer synergie creëren tussen Weblog.nl en de andere titels van Sanoma Media, waardoor er voor de gebruiker meerwaarde is om zich bij Weblog.nl aan te sluiten. Op deze manier denkt Weblog.nl zich te kunnen onderscheiden van andere, enkel technische, blogplatformen. Sanoma Media heeft daarom behoorlijk geïnvesteerd in de migratie van Weblog.nl. Dit hebben we gedaan met de bedoeling om Weblog.nl een toekomstvast platform te bieden.
Bij vraag 23 staat extra toelichting over wat wij verder met Weblog.nl van plan zijn.

2. Aan welk verdienmodel wordt gedacht?

In de basis blijven de verdienmodellen hetzelfde voor de huidige gebruikers: gratis blogs waarbij Sanoma Media verdient aan de advertenties en betaalde upgrades voor extra functionaliteit of het blokkeren van advertenties. Wij willen de dienst uitbreiden door het opzetten van commerciële blogcommunities rondom specifieke thema’s. Wij denken hiermee extra commerciële inkomsten te kunnen genereren zonder dat wij daar de bestaande community voor hoeven aan te passen. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om innovaties, die wij voor de commerciële blog community succesvol testen over de gehele community te implementeren.

3. Zullen er technische verbeteringen worden aangebracht ?

Een goed product is de basis voor tevreden gebruikers. Het ligt dan ook zeker in de bedoeling om Weblog.nl technisch verder te verbeteren.
We hebben de afgelopen maanden prioriteit moeten geven aan het migratieproces. Nu het eind van de migratie in zicht is, kunnen we verder gaan met het doorvoeren van technische verbeteringen.

4. Hoe wil Sanoma het auteursrecht op de blogs invullen ?

Als blogger ben je eigenaar van de door jou geproduceerde inhoud. Dit stond niet volledig in de Copyright notice. De Copyright notice en de Algemene Voorwaarden zijn nu op elkaar afgestemd.

5. Kan een organisatie als OBA de beschikking krijgen over de ‘TypePad backup’, om zelf een (betere) conversietool te schrijven? Zo ja, onder welke voorwaarden, zo nee, waarom niet?

Het overdragen van de TypePad backup aan andere organisaties, zoals OBA, is geen optie. Het Typepad bestand is extreem complex opgebouwd waardoor de informatie van alle blogs door elkaar staat. W3Edge heeft hiervoor de scripts geschreven om deze informatie te ontrafelen en op ons nieuwe platform plaatsen.
De migratie van de blogs en bestanden is afgerond. W3Edge is nu druk bezig met het oplossen van de bugs die wij gemeld krijgen.

6. Dezelfde vragen gelden voor de ‘VKblog backup’.

Wij hebben de VKblog backup als een bulk bestand gekregen, waardoor wij geen individuele blogs kunnen delen. Wij hebben hiervoor een plugin laten bouwen voor de migratie. Door de problemen met de migratie moeten wij opnieuw bekijken of we de blogs goed kunnen importeren.

B. De status van de migratie

7. Wat is de status op het moment?

In augustus zijn de blogs overgezet. Na de oorspronkelijke migratie bleken er zo veel storingen te zijn dat er voor is gekozen de blogs opnieuw te importeren. Na deze tweede migratie bleken er op een deel van de blogs plaatjes en video’s te missen. Deze bestanden waren nog in bezit van TypePad. Het heeft Sanoma Media veel tijd en geld gekost om TypePad zover te krijgen deze bestanden alsnog over te dragen.
De missende plaatjes en video’s zijn nu volledig geïmporteerd. Wij hebben overigens wel geconstateerd, dat ondanks dat alle plaatjes nu geïmporteerd zijn, 5% van de bestanden niet zichtbaar zijn in de blogs. Het oplossen van dit probleem heeft op dit moment onze hoogste prioriteit. Daarnaast werken wij verder aan het oplossen van de lopende problemen.

8. Hoeveel mensen werken er bij Sanoma Media aan de oplossingen? Is er nog een contract met W3Edge.com en/of Yoast.com?

De migratie van Weblog.nl heeft alle aandacht binnen alle lagen van de organisatie gekregen, tot en met de directie aan toe. Afhankelijk van de issues werken er verschillende teams in gemengde samenstelling aan de problemen. Dit zijn teams vanuit product management, ICT en customer service. Vanuit een issue-team van vijf mensen, bestaande uit directie en management, worden deze teams aangestuurd.
W3Edge is nog steeds onze partner in de migratie en Yoast.com is een onderdeel van dit partnership.

9. Hoe lang gaat dit nog duren en wat is het beoogde eindresultaat?

Wij hebben op dit moment een lijst van rond de 40 grotere en kleinere bugs die opgelost worden. Doordat het importeren van de bestanden nu afgerond is kunnen we hier voortvarend mee aan de slag. Volgens de planning die afgegeven is door W3Edge moeten de laatste issues eind maart opgelost zijn. Via de helpdesk houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

10. Is het mogelijk een buglijst op Weblog.nl te zetten met de status van de vorderingen?

Dat is zeker mogelijk. We zullen een lijst maken met bugs die wij opgelost hebben en de status vermelden van lopende tickets. Deze bug lijst zullen we met ingang van 12 maart publiceren op een pagina binnen ons weblog (over.weblog.nl).

11. Ook erg belangrijk: wanneer draaien de servers op volle sterkte?

De bug herstelwerkzaamheden die nu plaatsvinden, waaronder het koppelen van de mediabestanden, vragen capaciteit van de server. Het resultaat hiervan is dat weblogs trager laden en in sommige gevallen de connectie naar de database kan wegvallen. Als de werkzaamheden zijn afgerond zullen de servers op volle kracht draaien en is de verwachting dat deze hindernissen opgelost zijn.

C. De vorderingen van de migratie

12. Wanneer worden alle mediabestanden weer toegankelijk in de mediamap? Oude foto’s kunnen namelijk op dit moment niet worden verwijderd.

De mediabestanden die we geïmporteerd hebben zijn niet automatisch beschikbaar in de mediabibliotheek. Nu de import afgerond is kunnen wij ze weer koppelen aan de mediamap, waardoor het beheer van deze bestanden weer mogelijk is.
De koppeling van de mediabestanden aan de mediabibliotheek loopt. Als deze koppeling is afgerond zijn de afbeeldingen beschikbaar in de mediabibliotheek, zodat foto’s en video’s verwijderd en aangepast kunnen worden.

13. Wanneer zijn alle foto’s op de blogs weer zichtbaar?

Zoals eerder vermeld is de import van de bestanden afgerond. Wij hebben echter geconstateerd dat op ongeveer 5% van de bestanden nog niet zichtbaar zijn. Het oplossen hiervan heeft onze hoogste prioriteit.

14. Wanneer wordt de exportmogelijkheid teruggeplaatst? (anders: wij eisen dat deze z.s.m. terugkomt, men moet de vrijheid te hebben te verhuizen naar een andere aanbieder)

Op dit moment zijn we bezig met het bug herstelwerkzaamheden, waarbij de database achter Weblog intensief wordt ingezet. De export mogelijkheid wordt weer aangezet, zodra deze werkzaamheden afgerond zijn. De voortgang hiervan wordt gecommuniceerd via de helpdeskpagina.

15. Wanneer worden alle interne links aangepast?

De URL structuur van de verwijzingen is in de geschiedenis van Weblog.nl een aantal maal gewijzigd waardoor het voor ons daardoor technisch niet mogelijk is geweest om deze te migreren.

16. Wanneer worden de diacritische fouten eruit gehaald?

Deze fouten ontstonden door een fout in de database. Door de upgrade van WordPress die we vorige week hebben uitgevoerd zijn deze fouten inmiddels opgelost.

17. Komen de fotoalbums weer terug en zo ja wanneer?

Wij zoeken op dit moment uit hoe en of de fotoalbums en de inhoud daarvan terug kunnen komen. Op dit moment kunnen we daar nog geen uitspraken over doen.

18. Waarom staan de RSS feeds en push berichten niet meer aan? En gaan die weer aan?

Wij ervaren problemen met het beheersen van het RSS verkeer en met name van geautomatiseerde services buiten Weblog. Er is een oplossingen de verwachting is dat deze vóór 16 maart live gaat.

D. Hoe wordt Weblog.nl als de migratie voltooid is?

17. Komen er meer functionaliteiten? Aangezien de huidige functionaliteiten niet veel meer zijn (of zelfs minder) dan de gratis WordPress.com.

Er komen meer functionaliteiten. Vanwege de problemen rond de migratie hebben we ons eerst gefocust op het op orde krijgen van de blogs. Ons plan is om, zodra alle blogs stabiel zijn, de functionaliteiten uit te breiden.

18. Komen er meer thema’s ?

We gaan de thema’s ook uitbreiden. Dit maakt onderdeel uit van de roadmap.

19. Komt er meer webruimte? Want die is wel erg minimaal.

Er is geen limiet op de webruimte. Er is alleen een limiet op het formaat dat per bestand kan worden geupload (101Mb). De limiet voor de afbeeldingen zal worden verwijderd en de upload functie zal de afbeeldingen zelf bijschalen wanneer de afbeelding te groot is.

20. Hoe zit het met de reclame? Die komt te pas en vooral te onpas onder blogs te staan en doen afbreuk aan het blog zelf.

Het businessmodel van Weblog.nl is gebaseerd op reclame inkomsten waardoor wij altijd advertenties zullen tonen, tenzij je deze afkoopt. De komende tijd gaan we de advertentie posities optimaliseren op commercieel rendement op een manier die geen afbreuk doet aan het blog.

E. Volkskrantbloggers:

21. Wanneer kunnen VKbloggers eindelijk hun oude VKblog naar weblog overzetten?

De afspraak die m.b.t. de VKbloggers is gemaakt is dat wij hun archief zouden bewaren. Wij hebben voor de migratie een plugin gemaakt om de bestanden te importeren. Wij gaan nu de migratie is afgerond, inventariseren of deze goed werkt in de huidige setup.

F. Klantenservice:

Hoe zit het met de klantenservice van Weblog.nl/Sanoma Media? Is er überhaupt nog een klantenservice? En zou het mogelijk zijn een professionele klantenservice aan te stellen, zowel op het gebied van de techniek als op het gebied van service en klantgerichtheid?

Er is zeker een klantenservice, hoewel we ons realiseren dat deze niet altijd de juiste uitkomst heeft geboden. We gaan de klantenservice dan ook zeker verbeteren.

G. Financiën:

21. Er zijn mensen die al maanden moeten ‘bedelen’ om hun geld terug te krijgen. Coen speelde deze vragen door naar de financiële afdeling, maar de mensen kregen weer niets te horen.

Betalende gebruikers krijgen verlenging van het abonnement voor de duur dat de dienst uit de lucht is geweest..

22. Hoe zit het met de compensatie voor het maanden lang kwijt zijn van weblogs, verloren studie- en lesmateriaal (of ontoegankelijk geraakt), en emotionele schade?

Weblog.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van gebruikers.

H. Algemeen:

23. Wat is de meerwaarde van Weblog.nl onder WordPress boven WordPress.com? Waarom zou iemand liever bij Weblog.nl bloggen dan bij WordPress.com?

Weblog.nl moet een community worden die meer dan enkel een technisch platform biedt. Als Nederlandse partij kan Sanoma Media vanuit het eigen netwerk gericht synergie creëren tussen Weblog.nl en het bereik op de andere titels. Wij denken hiermee een platform te bieden waar wij voor de bloggers veel gerichter Nederlands bezoek kunnen genereren en bloggers daarmee beter kunnen ondersteunen met het succesvol maken van hun blogs.
Sanoma Media maakt netwerk-breed gebruik van WordPress. De innovaties die wij op andere sites doen kunnen wij dan ook netwerk-breed inzetten. Specifiek kunnen we ook de innovaties die wij met de commerciële blog community doen voor alle webloggers uitrollen.
Wij zien het belang er van in om gebruikers meer te betrekken bij de verdere ontwikkeling van Weblog.nl. Wij willen onze ideeën m.b.t. de verdere ontwikkeling van Weblog.nl daarom graag met een groep gebruikers bespreken.

24. Onderaan de weblogs staat het linkje ´copyright´ met onder andere deze tekst: “(…) de (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Sanoma Digital en/of haar licentiegevers. (…) “.

Als blogger ben je eigenaar van de door jou geproduceerde inhoud. Dit stond niet volledig in de copyright notice. De Copyright notice en Algemene Voorwaarden zijn nu op elkaar afgestemd.

20120312-165052.jpg

Van links naar rechts: Leonard, Coen, Knutselsmurf.

Foto: Michel van de Luitgaarden

Advertenties

13 thoughts on “Antwoorden van Sanoma

 1. ik heb inmiddels bericht van weblog dat een deel van de bestanden die ik nog mis niet meer terug gaan komen. Voor het overige bestanden zijn ze nu zoekend om die wel terug te kunnen plaatsen. Het blijft dus tobben met Sanoma, gesprekjes of niet… 😦

 2. De antwoorden op vraag 21 en 22 vind ik diep triest! Een verlenging van het abonnement voor de tijd dat weblog uit de lucht geweest is, waarom geen geld terug?? Velen zullen al weg zijn en NOOIT meer terug willen, ik ken enkele betalende klanten die gewoon hun geld terug willen maar dat dus niet krijgen.

  Antwoord op 22 is ook erg leuk, men is gewoon niet aansprakelijk voor geleden schade van gebruikers! En dat terwijl er aan mensen het advies gegeven is dat ze niet hoefden te backuppen omdat alles geregeld was en men niets te vrezen had, hierbij doel ik o.a. op een lerares die lesmateriaal kwijt is.

  Sanoma zou zich diep maar dan ook heel diep moeten schamen! Als dit klantenbinding is ……….

  • Juridisch is Sanoma niet aansprakelijk. Dat is vastgelegd in de voorwaarden. Maar het zou Sanoma sieren als er desondanks, gezien de enorme tijd dat de ‘migratie’ duurt en de schade die mensen hebben geleden, zowel in het werk als in de emotionele sfeer (daar hoef je m.i. geen psycholoog voor te zijn) er iets aan de bloggers geboden werd. Mensen die zijn vertrokken en er ook niet over piekeren terug te komen hebben inderdaad niets aan een verlenging van het abonnement, dat ben ik met je eens. Dat is zoiets als een reisorganisator die van de vakantie van mensen een drama maakte, een tegemoetkoming geeft in de vorm van een korting op de volgende vakantie. Nou, nee, bedankt! Sanoma, jullie mogen je wel mooi ingedekt hebben, maar we hebben te maken met mensen die jarenlang het volste vertrouwen hadden in web-log, doe niet zo krenterig en bied die mensen iets!

 3. Interessant, goed werk! Eindelijk iets meer duidelijkheid, op een toegankelijke manier, al blijven er nog steeds natuurlijk wel heel erge punten over, zoals dat van de foto-albums en de financiële compensatie. Maar goed, ik ben al maanden geleden opgehouden me al te druk te maken daarover (zucht).

  Eén dingetje: bij vraag 16: op mijn blog staat nog gewoon categorieën en één (voor één). Dus als ik goed begrijp wat ze daar bedoelen, klopt het niet.

  Groet,

  Louise

 4. Goed…. Sanoma heeft geantwoord en nu?

  Blijkt dat vraag 16 positief is geantwoord, maar dus niet waar is (foutje, leugentje??)

  Feit: Sanoma heeft gezegd (lang geleden weliswaar) dat er gecompenseerd zou gaan worden. Blijkt dus niet waar (foutje, leugentje??)

  blijkt dat er nog steeds dingen kwijt zijn… Zou volgens Sanoma niet zo zijn… (foutje, leugentje?)

  Ik heb een tijd geleden het initiatief genomen om te proberen als groep Sanoma tot actie te “dwingen”. Ik heb sterk de indruk dat dat niet gelukt is. Voor Clara geen compensatie? Het bestaat niet dat ze het gore lef hebben (excuses voor mijn taalgebruik).

  Het is jammer, maar “ze” hebben gewonnen. Ik was, ben en blijf al weg bij weblog, maar ben ondanks dat erg teleurgesteld in Sanoma. Sterker nog, ik ben pislink op ze!

 5. Mijn stand van zaken op 15 maart, bijna 7 (zeven) maanden na de migratie: 17 (zeventien) websites met lesmateriaal zonder afbeeldingen, geen werkende interne links naar de downloads (en ik begrijp dat die voorgoed verloren zijn), embedcodes naar de vele geluidsfragmenten en video’s zijn weg, diacritische tekens een puinhoop, vele berichten die aan verkeerde websites zijn gekoppeld, op alle websites reclames terwijl ik die had afgekocht, alsmede 5 (vijf) onbeantwoorde aangetekende brieven aan Sanoma Media met een formele klacht en een verzoek tot vergoeding van de aan herstelwerk bestede en nog te besteden uren.

  Ze vroegen me van de helpdesk vorige week uit eigen beweging of ik even precies kon aangeven wat er allemaal nog ontbrak en aan mankeerde. Het kostte me een avond om precies aan te geven wat er allemaal nog ontbrak en aan mankeerde.

  Daarna niets meer gehoord.

  • Ik heb een weblog en kreeg na een flink aantal hulpvraag tickets ook het verzoek om eens precies aan te geven wat er aan mankeerde. Nu had ik dat al evenzovele keren vrij precies uitgelegd maar dat was natuurlijk niet gelezen. Ik heb het ze niet eens gevraagd waarom. Ken het antwoord al… Dat maken wij wel uit of we dat lezen… 😦

 6. “Betalende gebruikers krijgen verlenging van het abonnement voor de duur dat de dienst uit de lucht is geweest”

  Dus als ik het goed begrijp moet ik binnenkort weer gaan betalen voor een weblog dat nog steeds niet functioneert, omdat ik anders in het land van Ooit, wanneer weblog weer compleet is, mijn eigen weblog niet meer terug krijg.
  Voor de duidelijkheid mijn betaalde weblog met duizenden foto’s functioneert nog steeds niet. Ik wil het compleet terug hebben zodat ik de hele boel inclusief de reacties kan verhuizen naar m’n nieuwe blog.

Bedankt voor je reactie.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s