Open brief aan Leonard Bukenya, contactpersoon voor voormalige web-loggers bij Sanoma Media

Beste Leonard,

De meeting met de delegatie webloggers was begin maart. Zou je zelf ook eens willen kijken naar de antwoorden die je gaf op de vragen, de toezeggingen en beloftes, en wat daar van gekomen is?

Het is bijna twee maanden later en mijn stellige indruk is dat die meeting een zoethoudertje was en dat Sanoma Media de oud web-loggers laat barsten.

Graag verneem ik van jou je reactie op het geheel en ik verzoek je dan ook even bij te lezen op https://uitwijkpost.wordpress.com/, met name de laatste twee berichten tonen aan dat Sanoma Media zich niets meer gelegen laat liggen aan de oud web-loggers.

Ik geef je de kans hierop te reageren, je reactie zal gepubliceerd worden op Uitwijkpost.
Mocht je inmiddels niet meer bij deze club op de loonlijst staan, dan verneem ik dat ook graag. In dat geval gefeliciteerd en wij zullen je niet langer lastig vallen.

Vriendelijke groet,

Margo Knegjes
Uitwijkpost

UPDATE:
De reactie op mijn e-mail kwam sneller dan verwacht:

Beste relatie,

Ik ben van dinsdag 24 april t/m woensdag 2 mei op vakantie. Voor dringende zaken kun je contact op nemen met Ingeborg van der Eijk: ingeborg.eijk@sanomamedia.nl
Groet,

Leonard

Ik stuur de mail door naar Ingeborg. Wat hun definitie van ‘dringend’ is weten we onderhand wel, ik ga even uit van mijn eigen regels.

Update 11 mei:

Ik heb nog steeds niets gehoord van Leonard na zijn laatste bericht. Ik heb hem daarom vanochtend even een mailtje ter herinnering gestuurd.

Update 15 mei:

Mail naar Leonard Bukenya:

Beste Leonard,

Vrijdag 4 mei beloofde je Jan om maandag 7 mei  ‘first thing’  een aantal dingen te checken met ICT managers. Daarna zou je met een update komen. Dat is nu ruim een week geleden. De status update van de besproken zaken in de meeting hebben we nog steeds niet ontvangen. We hebben zelfs helemaal niets meer van je gehoord. 

Ook zien wij geen enkele update of beantwoording van de vragen op over.weblogs.nl. Niets, doodse stilte. Ook wordt er niets getwitterd en voorzover ik weet staan er ook op Facebook geen updates. Afgelopen vrijdag heb ik je er per mail nog even aan je belofte herinnerd, weer geen reactie. Omdat je mogelijk ziek bent of om andere redenen niet kunt reageren stuur ik een cc van deze e-mail naar je collega Ingeborg Eijk.

Clara Legêne heeft zeven (7) aangetekende brieven gestuurd, (https://uitwijkpost.wordpress.com/2012/04/16/zevende-brief-aan-e-ariens-director-content-publishing-sanoma-media/) zou teruggebeld worden … ja, het wordt saai … niets meer gehoord! 

Het is beschamend hoe Sanoma Media met z’n klanten omgaat na het debacle van de migratie. Sanoma Media mag zich in een hoekje gaan zitten schamen. Ik weet dat een aantal mensen zich aan het beraden is om aktie te ondernemen tegen Sanoma met als doel genoegdoening in de vorm van een vergoeding voor de te veel betaalde abonnementsgelden en voor de geleden schade. Het is triest dat mensen tijd en energie moeten steken in deze acties. 

Graag hoor ik van jou wanneer we de gevraagde en beloofde updates kunnen verwachten. 

Groet,
Margo

Uitwijkpost

Advertenties

Sanoma mag over de brug komen na schuldbekentenis.

20120420-215211.jpg

Ik wil graag inventariseren hoeveel bloggers de ‘tot onze enorme spijt’ brieven hebben ontvangen. En hoeveel mensen hun foto’s en andere grafische bestanden kwijt zijn, en blijven zitten met verminkte teksten dankzij de foute leesteken’vertaling’. En hoeveel mensen in deze groep daar geen genoegen mee nemen en ook niet met de enorme spijt en excuses.

Ik ben van mening dat er sprake is van grove roekeloosheid in het webverkeer. De persoonlijke eigendommen, de persoonlijke berichten en foto’s van heel veel mensen zijn geruïneerd. Dat is gebeurd omdat er maar wat aangeklungeld is, Sanoma onzorgvuldig is omgesprongen met de vele weblogs waar vele mensen vele jaren lang hun ziel en zaligheid plaatsten. In het volle vertrouwen dat ze hun persoonlijke schrijfsels en foto’s, hun clubberichten en lesmateriaal veilig hadden gestald.

Uit alles spreekt een schokkend gebrek aan respect voor zowel de inhoud van de weblogs als voor de webloggers zelf. Maandenlang, sinds augustus 2011, werden de bloggers aan het lijntje gehouden. Kort geleden nog, tijdens de meeting tussen een delegatie bloggers en Bukenya van Sanoma Media werden er mededelingen gedaan die suggereerden dat het allemaal wel goed kwam en zelfs deels al in orde was. Niets was minder waar. Bij Sanoma hebben ze nu kennelijk zelf genoeg van weblog en wordt er sinds enkele dagen een naamloze medewerker op gezet om zijn of haar overvloedige excuses en spijt te betuigen. Er komen nog net geen muzikale excuusjes aan te pas.

Ik denk dat de gedupeerde webloggers enorm boos mogen zijn. Ik zou het zeker zijn als er zo onzorgvuldig en respectloos met mijn persoonlijke zaken was omgesprongen. Als ik maandenlang op een grove manier aan het lijntje ben gehouden door een incompetente en onbeschofte ‘klantenservice’. Mijn eigen weblogs bij web-log had ik echter al lang voor dit fiasco geëxporteerd en in een weblog onder eigen domein gestald. Ik praat dus niet uit eigenbelang. Mijn rechtvaardigheidsgevoel zegt dat Sanoma hier niet met excuses, hoe vaak daar ook in de mails mee gestrooid wordt, mee weg mag komen.

Er is, ook al is het niet openbaar en alleen in persoonlijke mails, toegegeven dat Sanoma Media er een zooitje van heeft gemaakt. Sanoma heeft web-log getransformeerd tot weglog. Een lucratieve business is om zeep geholpen. Eigen schuld, dikke bult. Maar daar laat ik geen traan om.

Clara Legêne is professioneel zwaar gedupeerd door deze wanprestatie. Zij eist een passende compensatie. Ik denk dat iedereen die zijn content kwijt is, en waarvan Sanoma zegt: Kijk maar of je het zelf op Google bij elkaar kunt sprokkelen en plaats het zelf maar weer terug, recht heeft op compensatie. Smartengeld mag het ook genoemd worden.

Daarom deze oproep om hier te melden als je foto’s, teksten of ander bestanden kwijt bent, als je vindt dat je recht hebt op compensatie omdat je weblog om zeep is geholpen, als je geen genoegen neemt met welgemeende excuses.
Die zijn niets waard namelijk, en zeker niet na alles wat eraan vooraf is gegaan.

Zevende brief aan E. Ariëns, Director Content Publishing Sanoma Media

16 april 2012, vandaag aangetekend verzonden

Geachte meneer Ariëns,

Op 30 oktober, 30 november, 30 december, 30 januari, 7 maart jl. heb ik Sanoma Media in een reeks aangetekende brieven verzocht in te gaan op mijn klachten, en mijn verzoek te honoreren om vergoeding van de door mij door in gebreke blijven van Sanoma Media gemaakte uren.

Op 17 maart heb ik van u een schriftelijke reactie ontvangen. Ik heb daarop op 18 maart gereageerd en u gevraagd om een schriftelijk antwoord op mijn vragen en opmerkingen.

Op 4 april hebt u mij telefonisch benaderd. U wilde een afspraak met mij maken, maar ik heb gesteld dat ik daar de zin niet van inzag. Ik wil dat mijn data eindelijk interactief en digitaal beschikbaar komen. En indien dat niet meer mogelijk is, dan wil ik daarvan een schriftelijke bevestiging met de reden ervan. Ook wil ik dat mijn brief van 7 maart door Sanoma Media in behandeling wordt genomen en dat ik een schriftelijke reactie krijg op al mijn vragen, opmerkingen, klachten. Daarnaast wil ik als betalende klant een vergoeding voor de uren die ik kwijt ben en nog zal zijn aan het herstellen van mijn twee elektronische leeromgevingen (muziek en informatiekunde) en enkele websites van collega’s.

Ik heb u op 4 april ook gemeld dat door mij aangemaakte helpdesktickets door Sanoma Media worden gesloten, zonder dat de gevraagde support is verleend. U hebt me daarop toegezegd dat u persoonlijk uw uiterste best ging doen mijn mediagegevens te achterhalen en dat u verwachtte daarover binnen drie dagen uitsluitsel te kunnen geven. U vroeg me of het bezwaarlijk was dat u mij in het weekeinde belde en ik had daartegen geen bezwaar.

Sindsdien heb ik niets meer van u vernomen. Ook mijn helpdesktickets zijn nog steeds gesloten.

Tot op heden zijn de vele mediagegevens, bestanden en formulieren die een belangrijk onderdeel uitmaken van mijn lesmateriaal nog steeds niet terug. Ik verzoek u opnieuw om mijn brief van 18 maart jl. schriftelijk te beantwoorden en over te gaan tot vergoeding van de door mij gemaakte uren. Ik sluit bedoelde brief nogmaals bij.

Hoogachtend,

Clara Legêne

(Zie voor de voorgeschiedenis hier: https://uitwijkpost.wordpress.com/2012/03/21/als-je-beroepshalve-afhankelijk-bent-van-sanoma-media/)

Sanoma geeft toe dat het NIET MEER goed komt met weblog

Nu blijkt, zie de laatste reacties, dat weblog niets meer doet aan de grafische bestanden die zoek zijn en ook niet in staat is het probleem met de leestekens op te lossen, of daar geen tijd/geld/energie in wil steken (want Knutsersmurf heeft zich bereid getoond dat te helpen oplossen, maar dat hoefde niet) is het mij, en ik denk vele anderen, duidelijk dat de verhaaltjes van de laatste maanden, sinds augustus 2011, verhaaltjes waren. Ook de uitspraken van Leonard Bukenya kloppen niet. Het was pappen en nahouden dat ze gedaan hebben. Meer niet.

Het komt niet goed, de migratie is compleet mislukt, ze gooien de handdoek in de ring, ze hebben immers wel weer nieuwe speeltjes en dat gezeur van de webloggers die hun weblog terug wilden is gewoon vervelend voor Sanoma.

Ik denk dat het ook zinloos is vanuit de kant van de bloggers verder nog energie in Sanoma weblog te steken. Wie nog geld van Sanoma wil, wens ik sterkte en succes, en verder raad ik iedereen aan die dat nog niet heeft gedaan, weblog van Sanoma de rug toe te keren en bij een betrouwbaar bedrijf verder te bloggen.

Nu Sanoma toegeeft dat ze er een puinhoop van gemaakt heeft en het ook niet meer goed komt, denk ik dat ze maar over de brug moeten komen en de gedupeerden zoals Clara Legêne een fatsoenlijke tegemoetkoming geven.

Adieu webmetofzonderstreepjelog.
Adieu stel amateurs in alle opzichten.
Adieu stel horken en leugenaars.

Zie ook Ximaars reactie op het geheel. En Jeroen Mircks reactie. En hier een bericht over het fiasco op Webwereld.
Hier
de reactie van Clara Legêne.

Doe je beklag tegen Sanoma op Joop.nl

Op Joop.nl wordt momenteel een nieuw initiatief van Sanoma Media besproken. Clara Legêne heeft daar haar verhaal gedaan.

Het lijkt ons een goed idee dat alle Sanoma gedupeerden die met zijn klachten bij Sanoma niet verder komt, Clara’s voorbeeld volgt en zijn (of haar) verhaal daar in een reactie op het artikel doet.

Om zoveel mogelijk de aandacht te vestigen op deze klachten lijkt het ons een goed idee om te beginnen zoals Clara doet: Sanoma Media is de firma die ….. en te eindigen met WTF.

Succes!