Update van de in de meeting besproken zaken

Een uur nadat ik mijn laatste mail aan Leonard verstuurde kwam zijn reactie:

Beste Margo,

Ik heb de openstaande zaken gelijk met ICT afgestemd. Er waren een aantal zaken niet helder waardoor ik niet volledig antwoord kon geven. Ik heb een antwoord op de openstaande vragen en net als de eerder communicatie heb ik deze met onze communicatie afdeling afgestemd. Ik heb deze vandaag ontvangen en de antwoorden zijn bijgevoegd.

In principe communiceren wij op over.weblog.nl en onze homepage en niet direct op de andere kanalen.

Clara Legene is meerdere malen door ons gebeld. Er is uiteindelijk contact geweest naar aanleiding waarvan Eric Ariens haar een brief heeft gestuurd. Ik heb zojuist begrepen dat zij hier een antwoord op heeft gestuurd.

Groet,

Leonard

En de lijst nogmaals met enkele updates:
De updates zijn vet gedrukt.

. Weblog.nl:

1. Hoe ziet Sanoma Media de toekomst van Weblog.nl?
Sanoma Media ziet een toekomst voor Weblog.nl als een community van bloggers. We willen meer synergie creëren tussen Weblog.nl en de andere titels van Sanoma Media, waardoor er voor de gebruiker meerwaarde is om zich bij Weblog.nl aan te sluiten. Op deze manier denkt Weblog.nl zich te kunnen onderscheiden van andere, enkel technische, blogplatformen. Sanoma Media heeft daarom behoorlijk geïnvesteerd in de migratie van Weblog.nl. Dit hebben we gedaan met de bedoeling om Weblog.nl een toekomstvast platform te bieden.
Bij vraag 26 staat extra toelichting over wat wij verder met Weblog.nl van plan zijn.

2. Aan welk verdienmodel wordt gedacht?
In de basis blijven de verdienmodellen hetzelfde voor de huidige gebruikers: gratis blogs waarbij Sanoma Media verdient aan de advertenties en betaalde upgrades voor extra functionaliteit of het blokkeren van advertenties. Wij willen de dienst uitbreiden door het opzetten van commerciële blogcommunities rondom specifieke thema’s. Wij denken hiermee extra commerciële inkomsten te kunnen genereren zonder dat wij daar de bestaande community voor hoeven aan te passen. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om innovaties, die wij voor de commerciële blog community succesvol testen over de gehele community te implementeren.

3. ​Zullen er technische verbeteringen worden aangebracht ?
Een goed product is de basis voor tevreden gebruikers. Het ligt dan ook zeker in de bedoeling om Weblog.nl technisch verder te verbeteren.
We hebben de afgelopen maanden prioriteit moeten geven aan het migratieproces. Nu het eind van de migratie in zicht is, kunnen we verder gaan met het doorvoeren van technische verbeteringen.
Update: Weblog is technisch stabieler en we hebben geen last meer van performance problemen, omdat het importeren van blogs afgerond is.

4.​Hoe wil Sanoma het auteursrecht op de blogs invullen ?
Als blogger ben je eigenaar van de door jou geproduceerde inhoud. Dit stond niet volledig in de Copyright notice. De Copyright notice en de Algemene Voorwaarden zijn nu op elkaar afgestemd.

5.​Kan een organisatie als OBA de beschikking krijgen over de ‘TypePad backup’, om zelf een (betere) conversietool te schrijven? Zo ja, onder welke voorwaarden, zo nee, waarom niet?
Het overdragen van de TypePad backup aan andere organisaties, zoals OBA, is geen optie. Het Typepad bestand is extreem complex opgebouwd waardoor de informatie van alle blogs door elkaar staat. W3Edge heeft hiervoor de scripts geschreven om deze informatie te ontrafelen en op ons nieuwe platform plaatsen.
De migratie van de blogs en bestanden is afgerond. W3Edge is nu druk bezig met het oplossen van de bugs die wij gemeld krijgen.

6.​Dezelfde vragen gelden voor de ‘VKblog backup’.
Wij hebben de VKblog backup als een bulk bestand gekregen, waardoor wij geen individuele blogs kunnen delen. Wij hebben hiervoor een plugin laten bouwen voor de migratie. Door de problemen met de migratie moeten wij opnieuw bekijken of we de blogs goed kunnen importeren.

B. ​ De status van de migratie
7.​Wat is de status op het moment?
In augustus zijn de blogs overgezet. Na de oorspronkelijke migratie bleken er zo veel storingen te zijn dat er voor is gekozen de blogs opnieuw te importeren. Na deze tweede migratie bleken er op een deel van de blogs plaatjes en video’s te missen. Deze bestanden waren nog in bezit van TypePad. Het heeft Sanoma Media veel tijd en geld gekost om TypePad zover te krijgen deze bestanden alsnog over te dragen.
De missende plaatjes en video’s zijn nu volledig geïmporteerd. Wij hebben overigens wel geconstateerd, dat ondanks dat alle plaatjes nu geïmporteerd zijn, 5% van de bestanden niet zichtbaar zijn in de blogs. Het oplossen van dit probleem heeft op dit moment onze hoogste prioriteit. Daarnaast werken wij verder aan het oplossen van de lopende problemen.
Update: Wij hebben 95% van de bestanden van Typepad gekregen. Ondanks herhaaldelijk contact met Typepad weten we nu zeker dat we de resterende mediafiles niet meer beschikbaar zullen komen.

8.​Hoeveel mensen werken er bij Sanoma Media aan de oplossingen? Is er nog een contract met W3Edge.com en/of Yoast.com?
De migratie van Weblog.nl heeft alle aandacht binnen alle lagen van de organisatie gekregen, tot en met de directie aan toe. Afhankelijk van de issues werken er verschillende teams in gemengde samenstelling aan de problemen. Dit zijn teams vanuit product management, ICT en customer service. Vanuit een issue-team van vijf mensen, bestaande uit directie en management, worden deze teams aangestuurd.
W3Edge is nog steeds onze partner in de migratie en Yoast.com is een onderdeel van dit partnership.

9.​Hoe lang gaat dit nog duren en wat is het beoogde eindresultaat?
Wij hebben op dit moment een lijst van rond de 40 grotere en kleinere bugs die opgelost worden. Doordat het importeren van de bestanden nu afgerond is kunnen we hier voortvarend mee aan de slag. Volgens de planning die afgegeven is door W3Edge moeten de laatste issues eind maart opgelost zijn. Via de helpdesk houden we jullie op de hoogte van de voortgang.
Update: Inmiddels zijn veel bugs opgelost. Zie de buglist voor de bugs die op dit moment nog openstaan.

10.​Is het mogelijk een buglijst op Weblog.nl te zetten met de status van de vorderingen?
Dat is zeker mogelijk. We zullen een lijst maken met bugs die wij opgelost hebben en de status vermelden van lopende tickets. Deze bug lijst zullen we met ingang van 12 maart publiceren op een pagina binnen ons weblog (over.weblog.nl).
Update: De buglijst is gemaakt en maar moet geüpdate worden. Wij zullen dezen zo spoedig mogelijk met jullie delen.

11.​Ook erg belangrijk: wanneer draaien de servers op volle sterkte?
De bug herstelwerkzaamheden die nu plaatsvinden, waaronder het koppelen van de mediabestanden, vragen capaciteit van de server. Het resultaat hiervan is dat weblogs trager laden en in sommige gevallen de connectie naar de database kan wegvallen. Als de werkzaamheden zijn afgerond zullen de servers op volle kracht draaien en is de verwachting dat deze hindernissen opgelost zijn.
Update: De servers draaien nu op volle sterkte. Behalve gedurende een aantal onderhoudswerkzaamheden ondervinden wij op dit moment geen performance issues meer.

C. ​De vorderingen van de migratie

12.​Wanneer worden alle mediabestanden weer toegankelijk in de mediamap? Oude foto’s kunnen namelijk op dit moment niet worden verwijderd.
De mediabestanden die we geïmporteerd hebben zijn niet automatisch beschikbaar in de mediabibliotheek. Nu de import afgerond is kunnen wij ze weer koppelen aan de mediamap, waardoor het beheer van deze bestanden weer mogelijk is.
De koppeling van de mediabestanden aan de mediabibliotheek loopt. Als deze koppeling is afgerond zijn de afbeeldingen beschikbaar in de mediabibliotheek, zodat foto’s en video’s verwijderd en aangepast kunnen worden.
Update: De koppeling van de mediabestanden is afgerond. De afbeeldingen en videos zijn nu dus beschikbaar in de mediabibliotheek en kunnen verwijderd en aangepast worden.

13.​Wanneer zijn alle foto’s op de blogs weer zichtbaar?
Zoals eerder vermeld is de import van de bestanden afgerond. Wij hebben echter geconstateerd dat op ongeveer 5% van de bestanden nog niet zichtbaar zijn. Het oplossen hiervan heeft onze hoogste prioriteit.

14.​Wanneer wordt de exportmogelijkheid teruggeplaatst? (anders: wij eisen dat deze z.s.m. terugkomt, men moet de vrijheid te hebben te verhuizen naar een andere aanbieder)
Op dit moment zijn we bezig met het bug herstelwerkzaamheden, waarbij de database achter Weblog intensief wordt ingezet. De export mogelijkheid wordt weer aangezet, zodra deze werkzaamheden afgerond zijn. De voortgang hiervan wordt gecommuniceerd via de helpdeskpagina.
Update: De export mogelijkheid is inmiddels teruggeplaatst.

15.​Wanneer worden alle interne links aangepast?
​De URL structuur van de verwijzingen is in de geschiedenis van Weblog.nl een aantal maal gewijzigd waardoor het voor ons daardoor technisch niet mogelijk is geweest om deze te migreren.

16.​Wanneer worden de diacritische fouten eruit gehaald?
Deze fouten ontstonden door een fout in de database. Door de upgrade van WordPress die we vorige week hebben uitgevoerd zijn deze fouten inmiddels opgelost.
Update: De diacritische fouten zijn deels opgelost. Het oplossen van het restant van de problemen wordt met hoge prioriteit uitgevoerd.

17.​Komen de fotoalbums weer terug en zo ja wanneer?
Wij zoeken op dit moment uit hoe en of de fotoalbums en de inhoud daarvan terug kunnen komen. Op dit moment kunnen we daar nog geen uitspraken over doen.
Update: De fotoalbums én de inhoud daarvan, zijn helaas niet door TypePad overgedragen aan Sanoma Media en komen tot onze grote spijt niet meer beschikbaar.

18.​Waarom staan de RSS feeds en push berichten niet meer aan? En gaan die weer aan?
Wij ervaren problemen met het beheersen van het RSS verkeer en met name van geautomatiseerde services buiten Weblog. Er is een oplossingen de verwachting is dat deze vóór 16 maart live gaat.
Update: De RSS feeds en push berichten werken weer.

D.​Hoe wordt Weblog.nl als de migratie voltooid is?

17.​Komen er meer functionaliteiten? Aangezien de huidige functionaliteiten niet veel meer zijn (of zelfs minder) dan de gratis WordPress.com.
Er komen meer functionaliteiten. Vanwege de problemen rond de migratie hebben we ons eerst gefocust op het op orde krijgen van de blogs. Ons plan is om, zodra alle blogs stabiel zijn, de functionaliteiten uit te breiden.

18.​Komen er meer thema’s ?
We gaan de thema’s ook uitbreiden. Dit maakt onderdeel uit van de roadmap.

19.​Komt er meer webruimte? Want die is wel erg minimaal.
Er is geen limiet op de webruimte. Er is alleen een limiet op het formaat dat per bestand kan worden geupload (101Mb). De limiet voor de afbeeldingen zal worden verwijderd en de upload functie zal de afbeeldingen zelf bijschalen wanneer de afbeelding te groot is.

20.​Hoe zit het met de reclame? Die komt te pas en vooral te onpas onder blogs te staan en doen afbreuk aan het blog zelf.
Het businessmodel van Weblog.nl is gebaseerd op reclame inkomsten waardoor wij altijd advertenties zullen tonen, tenzij je deze afkoopt. De komende tijd gaan we de advertentie posities optimaliseren op commercieel rendement op een manier die geen afbreuk doet aan het blog.

E.​Volkskrantbloggers

21.​Wanneer kunnen VKbloggers eindelijk hun oude VKblog naar weblog overzetten?
​De afspraak die m.b.t. de VKbloggers is gemaakt is dat wij hun archief zouden bewaren. Wij hebben voor de migratie een plugin gemaakt om de bestanden te importeren. Wij gaan nu de migratie is afgerond, inventariseren of deze goed werkt in de huidige setup.

F.​Klantenservice:

Hoe zit het met de klantenservice van Weblog.nl/Sanoma Media? Is er überhaupt nog een klantenservice? En zou het mogelijk zijn een professionele klantenservice aan te stellen, zowel op het gebied van de techniek als op het gebied van service en klantgerichtheid?
Er is zeker een klantenservice, hoewel we ons realiseren dat deze niet altijd de juiste uitkomst heeft geboden. We gaan de klantenservice dan ook zeker verbeteren.

G.​Financiën

21.​Er zijn mensen die al maanden moeten ‘bedelen’ om hun geld terug te krijgen. Coen speelde deze vragen door naar de financiële afdeling, maar de mensen kregen weer niets te horen.
Betalende gebruikers krijgen verlenging van het abonnement voor de duur dat de dienst uit de lucht is geweest..

22.​Hoe zit het met de compensatie voor het maanden lang kwijt zijn van weblogs, verloren studie- en lesmateriaal (of ontoegankelijk geraakt), en emotionele schade?

Weblog.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van gebruikers.

H.​Algemeen

23.​Wat is de meerwaarde van Weblog.nl onder WordPress boven WordPress.com? Waarom zou iemand liever bij Weblog.nl bloggen dan bij WordPress.com?
Weblog.nl moet een community worden die meer dan enkel een technisch platform biedt. Als Nederlandse partij kan Sanoma Media vanuit het eigen netwerk gericht synergie creëren tussen Weblog.nl en het bereik op de andere titels. Wij denken hiermee een platform te bieden waar wij voor de bloggers veel gerichter Nederlands bezoek kunnen genereren en bloggers daarmee beter kunnen ondersteunen met het succesvol maken van hun blogs.
Sanoma Media maakt netwerk-breed gebruik van WordPress. De innovaties die wij op andere sites doen kunnen wij dan ook netwerk-breed inzetten. Specifiek kunnen we ook de innovaties die wij met de commerciële blog community doen voor alle webloggers uitrollen.
Wij zien het belang er van in om gebruikers meer te betrekken bij de verdere ontwikkeling van Weblog.nl. Wij willen onze ideeën m.b.t. de verdere ontwikkeling van Weblog.nl daarom graag met een groep gebruikers bespreken.

Ik weet niet hoe jullie dit lezen, maar op over.weblog.nl staat niets. Vandaag zelfs onbereikbaar. De laatste update is van lang geleden. De vragen die ik stelde werden niet beantwoord.
Ik heb nog nooit een buglijst gezien, ik vraag mij dus af waar die staat.

Wat betreft Clara, er wordt even voorbij gegaan aan het feit dat zij zeven aangetekende brieven moest sturen, dat zij daarna gebeld is en dat zij weer teruggebeld zou worden wat, als het al gebeurd is, dan wel lange tijd na de gedane toezegging.

De vele aangemaakte tickets waar niets mee gedaan wordt, het abonnementsgeld dat niet teruggestort wordt, het niet communiceren, het eindeloos moeten wachten op een reactie ... Ik kan mij niet voorstellen dat Sanoma nog serieus bezig is met weblog.

Ik hoor graag jullie reacties!
Margo

17 mei:

Ik zou graag even willen evalueren wat er klopt van de updates van Leonard Bukenya. Clara Legene heeft in ieder geval nog nooit een bevredigend antwoord van Sanoma ontvangen. Het lijkt er zelfs op dat ze haar brieven niet lezen, maar even snel ‘scannen’. (Zie haar reactie verderop.)

* Dus hoe zit het (vraag 3) met de performance van weblog?
* De buglist (vraag 9): hebben jullie ooit een buglist gezien??
* Klopt het antwoord betreffende de mediabestanden? (vraag 12)
* Wie heeft nog steeds last van diakritische tekens op z’n weblog? (vraag 16)
* Werken de RSS feeds en de pushberichten iderdaad? (vraag 18)

Advertenties

21 thoughts on “Update van de in de meeting besproken zaken

 1. Volgens mij werken zowel de RSS-feed als PuSH niet ( net nog even geprobeerd ). Ik kan ook niet inloggen, dus hoe goed weblog voor de rest werkt, kan ik niet controleren.

 2. Bij de RSS-feed op mijn blog staat de tekst: “deze feed bestaat niet meer”. Dus hetzelfde probleem als Knutselsmurf. Inloggen lukt wel.
  Voor de rest zeg ik niets, voor mij is het duidelijk….

 3. Ik kan niet inloggen en kan dus ook niets zien – geen RSS-feed of Push… jammer maar ze slaan de plank toch wel weer lekker mis.
  Ik blijf waar ik nu zit.
  Begreep wel dat er inmiddels contact was geweest tussen Clara en Sanoma… Vreselijk dat dit zolang heeft moeten duren !!! schande !!! kan gewoon niet anders zeggen.

  • Ik kreeg een brief omdat Sanoma Media zegt herhaaldelijk te hebben geprobeerd me te bellen. Op de dag dat was afgesproken dat ze me zouden bellen ben ik even naar een uitvaart geweest, maar is de hele dag iemand thuis geweest. Er is niet gebeld. Ook de voicemail is niet ingesproken.

   Omdat Sanoma Media in de brief stelt dat de firma voor de gratis blogs geen aansprakelijkheid draagt, maar ik geen gratis account had maar een betaald, en omdat op geen van mijn vragen verder werd ingegaan heb ik er opnieuw een aangetekende brief tegenaan gegooid, waarin ik stel dat ik een betaald account heb en waarin ik alle onbeantwoorde vragen uit eerdere brieven nog eens op een rij heb gezet. Met het verzoek daarop te reageren.

   Op die brief heb ik nog geen reactie. Ik ga net zolang door tot ik een bevredigend antwoord heb en heb intussen ook andere actie ondernomen. Ik wens zo niet behandeld te worden.

 4. In tegenstelling tot net kan ik nu ook niet inloggen, ook is mijn blog onbereikbaar.

  Na deze update wilde ik mijn blog direct verwijderen maar struikelde over artikel 8.5 van de Algemene voorwaarden waar staat:

  “Een Gebruiker kan de Registratie te allen tijde beëindigen. Door beëindiging van een Registratie wordt het Gebruikersaccount verwijderd, inclusief alle daarin opgenomen gegevens. Let op, de door Bezoeker geplaatste Bijdragen worden niet automatisch verwijderd bij beëindiging van een Registratie.”
  zie:http://www.weblog.nl/algemene-voorwaarden/

  Heb hier weinig verstand van maar het lijkt me verstandig mijn blog niet te verwijderen.

 5. Ik zie vergeleken met het overleg van enkele maanden geleden geen enkele verbetering.
  Ik had 20 foto-albums, allemaal zoek. Maar ook de foto’s van vier jaar fotograferen die in het weblog stonden zijn zoek, alleen van de laatste maanden zijn ze beschikbaar. Ik heb dus wel pech als toch 95% beschikbaar is.
  Nog steeds duizenden diacrytische tekens waardoor mijn weblog eigenlijk onleesbaar is geworden. Ontzettend traag opstarten en niet kunnen zoeken in oude blogs, tenzij op maand maar dan blijf je zoeken en het duurt ook minuten lang.
  Geen antwoord op vragen over het betaalde abonnementsgeld, alleen dat het abonnement opgeschort is. Maar gezien de gang van zaken bij Sanomedia wil ik daar niet meer verder en dus mijn geld terug.
  Als een organisatie niet levert waar je voor hebt betaald en geen geld terug geeft omdat er niet wordt geleverd, dan….

 6. Vanmiddag nog even bij Plato en de muzikale groetster gekeken. Zelfs hun logs stonden nog vol met diacrische missers. Dan is het zeker bij de rest (die verder van het vuur zitten) ook zo en klopt dit punt niet.

  Net bedacht ik nog weer eens in te loggen om te zien of de export weer werkt. Maar helaas ik kwam er niet in en eigenlijk wil op dit moment niet 1 weblog goed doorladen. Ze blijven allemaal hangen. Schiet dus niet erg op.

 7. Op het moment is inloggen weer waardeloos. Maar ik moet zeggen dat ik op alle tickets die ik heb aangemaakt altijd keurig antwoord heb gekregen. De laatste weken kon ik ook weer goed bloggen. Ik behoor wel tot de groep die geen bestanden, foto’s of media kwijt is geraakt. En die rare tekens heb ik niet meer nagekeken. De manier van bloggen is prettig en dat is ook de rede dat ik niet overstap.

  • Hou er dan wel rekening mee dat Sanoma Media een volkomen onbetrouwbaar bedrijf is. Wie na alles wat er de laatste negen maanden is gebeurd toch bij weblog blijft is toch een beetje naïef naar mijn idee. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 8. Ik kon er vanochtend weer bij en zie dat de exportfunctie aan te klikken en te starten is. Maar daarna gebeurt er niets. Dwz er flitste iets voorbij dat er iets in een wachtrij werd gezet en toen bleef het stil. Eerder lukt het me wel, dus ik weet hoe ik deze functie moet gebruiken. Bij de FAQ’s op de helpdesk staat sinds december dat deze functie is uitgeschakeld en daar is nog geen aanvulling opgekomen.

  De media bestanden staan nu wel goed in de map bereikbaar, na 10 maanden mag dat ook wel eens. Ik heb niet gecontrolleerd of het alles is, dat is me teveel werk.

  Verder is het een exacte kopie van wordpress.com, ik zie erg weinig verschillen. Behalve dan dat wordpress wel vlot werkt en geen bugs heeft. Als is het geheel in rapportcijfers uitdruk, dan was de eindversie van Web-log op Typepad voor mij een 8, maar ik wist daarin dan ook scripts en eigen html te gebruiken. WordPress.com zou ik een 7 geven. Minder mogelijkheden, wel sneller en meer webruimte. De huidige versie van Weblog op WordPress zou ik een 5 geven, wat niet meer zo beroerd is als een paar maanden terug. Of ze boven een 6 kunnen komen is maar de vraag, dan zouden de reclames moeten verdwijnen en de webruimte toe moeten nemen en als het even kan html en scripts weer mogelijk moeten worden. Denk niet dat dat gaat gebeuren.

  Maar terugkeer zit er voor mij al lang al niet meer in. 10 maanden geknoei vind ik ruim voldoende om geen enkel vertrouwen meer in Sanoma te hebben. Dat laat ik me geen 2de keer gebeuren.

  • Ik kreeg nu net opeens een mailtje dat er een exportbestand klaar stond en het lukte me om die op mijn harde schijf te parkeren. Dat werkt dus (iets omslachtiger als bij Typepad). In dat bestand zitten dezelfde diacritische fouten en ik ben dus blij dat ik al onder Typepad een export heb gemaakt, want daar zaten die fouten niet in.

   Maar goed, deze functie werkt dus eindelijk weer en dat lijkt me voor veel vertrekkende webminloggers een heugelijk feit.

 9. een reactie zoals die te verwachten was…roepen wat je allemaal hebt gedaan ( al is daar aan de reacties hierboven nogal wat op af te dingen) en verder totaal voorbij gaan aan de vragen die gesteld zijn en het feit dat er zoveel bloggers gedupeerd zijn o.a. door het niet meer terug krijgen van bestanden en foto’s. Geen enkele ‘menselijke maat’ in hun antwoord, ik ben het dan ook geheel met Ximaar eens dat er na tien maanden geknoei en botte behandeling geen enkele basis voor vertrouwen meer is. Zelfs de Sanoma bladen laat ik tegenwoordig in de schappen liggen, ik kan de naam onderhand niet meer horen.

 10. Er wordt in de reactie van Sanoma Media gesteld: “Bij vraag 26 staat extra toelichting over wat wij verder met Weblog.nl van plan zijn.”

  Het kan aan mij leggen, maar ik zie vraag 26 nergens en ook de rest van de nummering is een zootje.

  • Klopt Clara. Ik kreeg het geheel als doc bijlage en om de een of andere reden lukte het me niet vraag 26 te kopiëren. Ik heb daar verder geen energie in gestoken omdat het niet relevant was. Gehele vragenlijst, exclusief de huidige updates staat elders op dit weblog. De nummering is inderdaad een zooitje, dat was me nog niet opgevallen. Ik heb dit zo overgenomen uit het document dat Leonard Bukenya stuurde. Heb alleen wat witregels toegevoegd voor de leesbaarheid en de updates vet gemaakt. Dus hoe dat zo in de war is geraakt weet ik niet. Maar het gaat hier vooral om de updates, of die verder kloppen laat ik hier in het midden.

 11. Citaat Update: De diacritische fouten zijn deels opgelost. Het oplossen van het restant van de problemen wordt met hoge prioriteit uitgevoerd.
  Reactie: Ik kreeg twee maanden geleden een bericht van de helpdesk dat men tot hun spijt er niet in ging slagen om de diacritische fouten op de te lossen. Met andere woorden: niets meer aan te doen. Oftewel: je moet leren leven met een slecht leesbaar weblog of je moet een paar dagen de tijd nemen om zelf handmatig de fouten te verwijderen.
  Nu lees ik weer dat het restant van de problemen (in het kader van de diacritische fouten) met hoge prioriteit wordt opgelost. Volgens mij gaat er iets bij de communicatie binnen Sanomedia volkomen mis. Medewerkers spreken elkaar bij herhaling tegen.
  Worden de diacritische fouten in mijn weblog nu alsnog opgelost, of niet?

  • Zodra ik een goed beeld heb van wat er klopt van de updates van Leonard zal ik deze naar hem terug koppelen. Zie mijn reactie hieronder.

   • Ik vraag me ivm de communicatie twee dingen af:
    – Is er nu een professionele klantenservice? Mijn indruk is dat die of in het geheel niet bestaat of dat het nog steeds door de bijklussende zingende huisvrouw wordt bemand.
    – Wie is eindverantwoordelijke voor weblog, met name de migratie van weblog?

 12. Ik zou graag even willen evalueren wat er klopt van de updates van Leonard Bukenya. Clara Legene heeft in ieder geval nog nooit een bevredigend antwoord van Sanoma ontvangen. Het lijkt er zelfs op dat ze haar brieven niet lezen, maar even snel ‘scannen’.

  * Dus hoe zit het (vraag 3) met de performance van weblog?
  * De buglist (vraag 9): hebben jullie ooit een buglist gezien??
  * Klopt het antwoord betreffende de mediabestanden? (vraag 12)
  * Wie heeft nog steeds last van diakritische tekens op z’n weblog? (vraag 16)
  * Werken de RSS feeds en de pushberichten inderdaad? (vraag 18)

 13. 3: Nog steeds ontzettend traag, valt soms tijdens het laden gewooon weg, al wisselt het wel wat per dag.
  9. Nooit een buglijst gezien (was idd toegezegd).
  12. Koppelingen werkten (i.i.g. enkele weken geleden) nog steeds niet.
  16. Het barst van de diacritische tekens en de helpdesk heeft twee maanden geleden gemeld dat men daar niets meer aan kon doen (dus in tegenspraak met wat Leonard nu meldt).
  18. Niet gecheckt.

 14. Ik gebruik het blog niet omdat ik teveel foto’s daar kwijt ben en omdat ik inmiddels een zeer tevreden gebruiker ben bij blogspot. ik heb inmiddels alle tekst overgezet en werk nog aan vijf jaar zoekgemaakte foto’s 😦
  Ik kan jullie dus alleen antwoord geven op enkele onderdelen.
  Vraag 9, ik heb er ook bij weblog een aantal malen naar gevraagd meer kreeg – hoe verwonderlijk- geen antwoord. Ik heb dus nooit een buglijst gezien.
  Bij vraag 13 heb ik zo mijn twijfels, jullie maken er hierboben geen punt meer van maar het antwoord van Bukenya is als volgt:
  “13.​Wanneer zijn alle foto’s op de blogs weer zichtbaar?
  Zoals eerder vermeld is de import van de bestanden afgerond. Wij hebben echter geconstateerd dat op ongeveer 5% van de bestanden nog niet zichtbaar zijn. Het oplossen hiervan heeft onze hoogste prioriteit.” dit is mijns inziens in tegenspraak met de e-mailtjes die velen gekregen hebben dat je die fotobestanden nooit meer terugziet. Graag ook dit onderdeel weer meenemen in de correspondentie, ook al verwacht ik daar geen oplossing meer voor
  Wat betreft de diakritische tekens, vraag 16, die zijn op mijn blog nuttig en fraai nog steeds niet opgelost!

Bedankt voor je reactie.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s